DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ22. duben je velmi významný den. Celosvětově se totiž slaví DEN ZEMĚ a účastní se ho asi miliarda lidí ve 175 státech světa, samozřejmě včetně České republiky.


Tento svátek dává lidem možnost, aby ukázali zájem o enviromentální otázky naší planety a aby bylo upozorněno na problémy v oblasti životního prostředí, se kterými se jako lidstvo potýkáme. Jednotlivé země a města mohou samozřejmě ukazovat na lokální enviromentální problematiku.

Tento svátek má svůj počátek v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnel na konferenci UNESCO v San Francisku navrhl 21. duben jako den pro oslavu Země. První, tehdy ještě neoficiální Den Země byl tedy slaven v San Francisku. Datum svátku bylo později změněno na 22. duben. O jeho zavedení se zasloužil americký senátor Gaylord Nelson. Pro první  ročník pověřil senátor studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese, aby se ujal organizace Dne Země a uspořádal celou řadu přednášek a výukových programů.

Den Země se zasloužil o pozitivní změny v legislativě. Ve Spojených státech vedl k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody, Zákona o ohrožených druzích a k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí.

Brněnský den země můžete oslavit v sobotu 23. dubna na Kraví Hoře, kde na vás bude čekat Ekotrh, hry a tvořivé dílny pro děti, promítání filmů z jednoho světa, workshopy a další zajímavé aktivity.

Více info o akci zde :

https://www.facebook.com/events/211873692506511/